Microcontroller programmering


MicroControllerProg

Micro controllere er en fin plattform for å kontrollere små, spesialiserte applikasjoner eller utstyr. Eksempler på hardware som er fine for prototyper er Raspberry PI (en slags liten PC) og Arduino (micro controller).

Om dere har behov for en prototype, eller ett spesialisert produkt, kan vi hjelpe dere med utvikling av micro controllere for deres applikasjon.

MobMicroControllerProg