PLS programmering


PlcProg

PLS - Programmerbar Logisk Styring er ett uttrykk brukt i automasjons industrien for små spesialiserte kontrollere rettet mot prosess-/logikk automasjon.

Vi kan levere applikasjoner for alle Mitsubishi plattformer og automasjons utstyr. Vår primære utviklingsplattform er GX Works2, med Structured Ladder, men andre plattformer og språk kan også leveres på forespørsel.

MobPlcProg